ÁO SƠ MI CỘC TAY CLOUD SHIRT

210,000

𝗕𝗔̉𝗡𝗚 𝗦𝗜𝗭𝗘 Dài Vai Dài Ngực Dài Áo Dài tay áo

XS | 54 | 108 | 70 | 21 |

S | 56 | 112 | 72 | 22 |

M | 58 | 116 | 76 | 23 |

L | 60 | 120 | 78 | 24 |

0794136978